Školstvo v Egypte

Vzdelávací systém v Egypte pozostáva z dvoch sektorov t.j. štátny sektor a súkromný sektor.

Vzdelávanie v Egypte pozostáva z dvoch stupňov:

  • Základný stupeň tzv. pred univerzitný navštevujú deti od 5 do 12 rokov
  • Univerzitný stupeň navštevujú deti od 13 do 21 rokov

Základný stupeň

Navštevujú deti od 5 rokov, pred tým však musia povinne navštevovať 2 roky škôlku.

Základný stupeň trvá 6 rokov. Potom žiaci pokračujú na druhom stupni. Rozdiel medzi súkromnými a štátnymi školami na prvom stupni je výučba jazyka, na súkromných školách sa vyučuje po anglicky a na štátnych po arabsky.

Univerzitný stupeň

Na druhom stupni študenti sú povinní chodiť do školy v predpísanej rovnošate.

Každý vzdelávací stupeň má vlastné ministerstvo.Hlavný rozdiel medzi súkromnými a štátnymi školami na druhom stupni je náboženstvo.Výučba náboženstva je na oboch typoch škôl povinná, ale na štátnych školách na rozdiel od súkromných je povinná aj záverečná skúška.

Študenti druhého stupňa si môžu zvoliť typ záverečnej škúšky. Pre gymnázia platia 3 typy:

  • Arts certificate - pri výbere tohto typu sa maturuje z anglického jazyka, matematiky, zemepisu, literatúry, filozofie, psychológie, dejepisu plus jeden predmet podľa vlastného výberu.
  • Science certificate - tento typ maturity je náročnejší, maturuje sa z 5 predmetov biológie, fyziky, angličtiny, chémie, matematiky vo vyššom leveli, ktorý napríklad v rámci prírodovedných predmetov pozostáva laboratórneho experimentu.
  • Mathematic certificate - tento typ si vyžaduje maturitné predmety: ekonómiu, matematiku, štatistiku, obchod.

Výhodou štátneho systému je, že vzdelávanie študentov je bezplatné, a preto vzdelávať sa na týchto môže každý. Nevýhodou týchto škôl je, že vzdelávanie nie je na horšejj úrovni v porovnaní s výučbou v súkromných školách. Nevýhodou súkromného systému je, že v tejto krajine si vzdelávanie v týchto školách nemôže dovoliť každý.

V Egypte je vzdelanie povinné no aj napriek tomu je 51% dospelých negramotných. V Káhire sa nachádza najstaršia a nepretržite fungujúca univerzita na svete. Bola založená v roku 970 n. l. pod menom Al Azhar University. V tejto univerzite kladú tiež dôraz na tradičné islamské predmety. V súčasnosti je v Egypte 13 univerzít.1. Vytvorte si profil

Získate tým domov pre všetky Vaše cestovateľské zážitky a stanete sa členom cestovateľskej komunity- ZAREGISTRUJTE SA

2. Uložte si zážitky

Pridajte si na svoj profil vlastné fotoalbumy, fotomomenty, napíšte článok, či recenziu z ciest. Všetok obsah u nás môžete združiť pod jednu strechu - vytvorte si u nás VÝLET!.

3. Zdieľajte a diskutujte

Vytvorený výlet zdieľajte vašim priateľom a podeľte sa tak jednoducho o všetky cestovateľské zážitky. Zapojte sa tiež do diskusie s ostatnými cestovateľmi.